ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Κ.Ο.ΜΕ.

Η Ε.Κ.Ο.ΜΕ. είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κομματική και ανεξάρτητη αστική εταιρία. Η Ε.Κ.Ο.ΜΕ. ιδρύθηκε το 1987 με στόχο την μελέτη κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων σε συνδυασμό με το κράτος πρόνοιας, καθώς επίσης και την διάδοση των αρχών της ελεύθερης οικονομίας με εκδόσεις, διαλέξεις, ανοιχτά φόρουμ και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις.

Η Ε.Κ.Ο.ΜΕ. τάσσεται υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, του λιγότερου κράτους και της ισχυρής παρουσίας της Ελλάδας στον διεθνή χώρο.

Η Εταιρία Κοινωνικών και Οικονομικών Μελετών διέκοψε την λειτουργία της. Οι πρώην εταίροι της Ε.Κ.Ο.ΜΕ. θα διατηρήσουν την ιστοσελίδα της Ε.Κ.Ο.ΜΕ. όσο επισκέπτες της ιστοσελίδας ενδιαφέρονται να διαβάζουν τις δημοσιεύσεις  της Ε.Κ.Ο.ΜΕ.

 

  
powered by NBW